Inbjudan


Konstutställningen November 2022.

Medlemmar i Sundsvalls kollektivverkstad är välkommen att delta i årets höstutställning.

Är du inte medlem är du välkommen att delta om du blir medlem i samband med utställningen.

Årets konstutställning är i POP UP lokalen på Thulegatan 1 i centrala Sundsvall.

Det här är bör du veta:
Som medverkande i konstutställningen ingår konstnären ett avtal med Sundsvalls kollektivverkstad att betala 15 % av försäljningssumman till föreningen. Detta görs på anmälningsblanketten.

Finns du inte med i vårt medlemsregister när du anmäler dig måste du visa upp kvitto eller bild på betald avgift.

Alla medverkande i konstutställningen ska ställa upp som vakt med minst ett pass under utställningen eller på annat sätt vara behjälplig. Tider för utställningen finns på sidan tre.

Fyll i bifogad anmälningsblankett eller bild av anmälningsblanketten och skicka den med e-post senast 17 november kl. 15.00. Kontakta oss för anmälningsblankett.
E-post:
sundsvallskollektivverkstad@gmail.com

Affischbild är ett konstverk ”Vinterfågel”, monotopi av Maria Wedin, grafiker och medlem i Sundsvalls kollektivverkstad.