Kroki


Kort historik

Kroki kommer från franska croquis som betyder skiss och är en skissartad teckning efter levande modell. Krokiteckning utgör en central roll inom konstnärlig utbildning då studiet av människokroppen alltid varit centralt inom den västerländska konsten.

Krokiteckning innebär att samlas kring en levande modell som intar olika ställningar under kortare och längre pass. Genom snabba studier av kroppen och snabbt skissa upp de viktigaste aspekterna av en ställning eller en rörelse övas seende upp och handens förmåga att uttrycka det du ser.

Genom olika moment såsom proportioner, syftning, stödpunkt och lodlinje samt volym, förkortningar och överskärningar syftar kursen till att öka rumsförståelsen och förståelsen av kroppens anatomi och funktioner.

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

Kurs i kroki

Datum och tid: Kvällstid

Kostnad: Obligatorisk årlig medlemsavgift 500 kr. Kursavgift 800 kr. Mer info finns på sidan Medlemskap.

Anmälan och för mer information kontakta kursledaren, ABF och www.kurser.se.

KursInformation, datum och tider för våren 2023 kommer att publiceras i januari.


Kurserna ges i samarbete med ABF.