Kroki


Kroki kommer från franska croquis som betyder skiss och är en skissartad teckning efter levande modell. Krokiteckning utgör en central roll inom konstnärlig utbildning då studiet av människokroppen alltid varit centralt inom den västerländska konsten.

Krokiteckning innebär att samlas kring en levande modell som intar olika ställningar under kortare och längre pass. Genom snabba studier av kroppen och snabbt skissa upp de viktigaste aspekterna av en ställning eller en rörelse övas seende upp och handens förmåga att uttrycka det du ser.

Genom olika moment såsom proportioner, syftning, stödpunkt och lodlinje samt volym, förkortningar och överskärningar syftar kursen till att öka rumsförståelsen och förståelsen av kroppens anatomi och funktioner.

Kurs i kroki

Kroki


Kroki kommer från franska croquis som betyder skiss och är en skissartad teckning efterlevande modell. 


Krokiteckning utgör en central roll inom konstnärlig utbildning då studier av människokroppen alltid varit centralt inom den västerländska konsten. 
Krokiteckning innebär att teckna och måla efter levande modell och öva upp seendet och handens förmåga att uttrycka det du ser. Genom olika moment såsom proportioner, syftning, stödpunkter, lodlinje, volym samt förkortningar och överskärningar syftar kursen till att öka förståelsen av kroppens anatomi och funktioner.
Kursen leds av behörig lärare Leif och Cissi Nilsson.

Tider:

Onsdagar kl 18.30 – 20.45.

Kostnad:

Terminsavgift 550 kr. Avgiften ger dig möjlighet att prova samtliga kurser som ges utav Sundsvalls Kollektivverkstad.

Anmälan och information:

Kontakta kursledaren Leif Nilsson, gnilsson92[at]yahoo.se

Medlemsavgift:

Obligatorisk årlig medlemsavgift á 320 kr tillkommer utöver verksamhetsavgiften.


Kurserna ges i samarbete med ABF.