Kurser


Kurser och work shops för medlemmar i Sundsvalls kollektivverkstad.

Kurserna för hösten 2022 är färdiga men kan komma att uppdateras innan kursstart. I augusti går det att hitta våra kurser och aktiviter här på hemsidan men även på webbsidan www.kurser.se.

För att medverka i kurserna måste årsavgift/medlemsavgiften som är 500 kr och 550 kr som är verksamhetsavgift för höstterminen vara betald. Betald verksamhetsavgift ger rätt att delta i alla kurserna som finns i höst.

Sundsvalls kollektivverkstads kursverksamhet är i samarbete med ABF.

Fri målning

Med handledning målar du efter egna motiv och stilleben med medium du själv föredrar som olja, akvarell  eller färgkritor.


Start 24 januari 2023. Kursen omfattar 40 studielektioner och 10 sammankomster med träff 1 gång i veckan. Max 8 deltagare.

Kostnad: Medlems/Årsavgift 2022 som är 500 Kr och verksamhetsavgift 550 kr.
Ledare: Lena Backman

Anmäl till Anmälan sker ABF, www.kurser.se eller till kursledare med mail Lena Backman genom e-mail: blatorp@telia.com, ABF eller sundsvalls.kollektivverkstad@gmail.com

Kroki

Kroki kommer från franska croquis som betyder skiss och är en skissartad teckning efterlevande modell. 


Krokiteckning utgör en central roll inom konstnärlig utbildning då studier av människokroppen alltid varit centralt inom den västerländska konsten. 
Krokiteckning innebär att teckna och måla efter levande modell och öva upp seendet och handens förmåga att uttrycka det du ser. Genom olika moment såsom proportioner, syftning, stödpunkter, lodlinje, volym samt förkortningar och överskärningar syftar kursen till att öka förståelsen av kroppens anatomi och funktioner.

Kursledare inte klart.

Start: Datum inte fastställt.

Kursen omfattar 40 studielektioner och 10 sammankomster med träff 1 gång i veckan.

Kostnad : Obligatorisk årlig medlemsavgift 500 kr. Verksamhetsavgift 550 kr per termin.

Anmäl till Anmälan sker ABF, www.kurser.se eller till kursledare med mail.

Akvarellmålning

Kursen är för dig som är nybörjare och vill testa det unika med akvarellmåleri men också för dig som är van akvarellmålare. Handledarna är erfarna konstnärer.  

Start inte fastställt. Kursen ges vid 6 tillfällen med träff 1 gång i vecka. Max 12 deltagare.

Ledare: Inte klart.

Kostnad: Medlems/Årsavgift 2022 som är 500 Kr och kursavgift 800 kr.
Anmäl till Anmälan sker ABF, www.kurser.se eller mail kursledaren.

Grafik

Grundkurs i i grafisk bildframställning och trycktekniker. I kursen arbetar vi med collografik och monotypi som genomförs på kartong och tryckplåt. Grafikens möjligheter är stora och hantverket speciellt tilltalande för dig som gillar att experimentera med bilder, schabloner och tryck. Kursledaren är erfaren med utmärkt kunskap i grafiska tekniker.

Kursdagar

Start torsdag 2 mars 2023 kl. 18-21 genomgång av material och teknik för collografi och monotypi. Kursdeltagarna påbörjar sina plåtar.

Helg 4-5 mars 2023. Genomgång av infärgning och tryckteknik. Söndag: Fortsatt arbete med plåtar, infärgning och tryck.

Det materiel som ingår i kursen är tryckfärg. Det finns möjlighet att köpa plåtar och papper på plats.

Ledare: Maria Wedin

Kostnad: Medlems/Årsavgift 2022 som är 500 Kr och kursavgift 800 kr.

Anmälan sker ABF, www.kurser.se eller till kursledare med mail maria.wedin@hotmail.se

________________________________________________________________

Sundsvalls kollektivverkstad har från det att föreningen startade 1979 samarbetat med studieförbundet ABF.