Styrelse


Ordförande

Barbro Sjödin Runeborg

070-2003823

barbro.runeborg@gmail.com


Vice ordförande

Leif Mattisson 

076-829 03 03 

l.a.mattisson@gmail.com


Sekreterare

Vakant

Vi söker ny sekreterare

Kassör

Britt-Marie Reldin

brittmreldin@gmail.com

Ledamot

Agatha Postma  

agathapo31@gmail.com

Ledamot

Harriet Nessler 

harriet.nessler@gmail.com

Ledamot

Maria Wedin 

maria.wedin@hotmail.se


Suppleant

Eva Sein Lindevall
evaseinlindevall@gmail.com


Här finns vi

Sundsvalls Kollektivverkstad
Artur Engbergs väg 13
852 40 Sundsvall

Organisationsnummer: 889201-7305

Styrelsen söker Ny ordförande , sekreterare, två ledamöter och suppleanter

Styrelsen väljs vid årsmöte och träffas vid ett tillfälle per månad under verksamhetsterminerna. Extra styrelsemöte kan utlysas om det finns viktiga frågor för verksamheten. Vi ser gärna att fler engagerar sig i styrelsearbete och välkomnar intresseanmälan.

E-mail till styrelsen är sundsvalls.kollektivverkstad@gmail.com